Trudnoća.hr > Vrtić > Razvoj djeteta > Vještine združene pažnje

Vještine združene pažnje

Izvor fotografije: Press

Djetetova prva riječ sa značenjem uglavnom se javlja u dobi od 12 mjeseci. Prije nego što počne govoriti, ono mora usvojiti niz znanja i vještina kako bi kasnije moglo usvajati jezik.

Vještine združene pažnje odnose se na svjesnost o tome da se na okolinu može utjecati socijalnim signalima, te se smatraju ranim pokazateljem sociokognitivnih sposobnosti u čijoj je osnovi razumijevanje ljudi kao bića s namjerama (Tomasello, 2003.). Razvoj združene pažnje veže se za dob od 9 do 15 mjeseci.

Nastavite čitati članak niže...

Nakon devetog mjeseca života dijete na poseban način počinje surađivati s okolinom. Ono razvija sposobnost slijeđenja tuđeg pogleda ili geste pokazivanja, na različite načine skreće tuđu pažnju na željene aktivnosti, te donosi i pokazuje predmete samo sa željom da podijeli iskustvo. Počinje shvaćati druge ljude kao intencijska bića, kao što je i ono samo pa se ponašanja drugih ljudi prema vanjskim objektima mogu slijediti, usmjeravati ili dijeliti.

U ovoj dobi dijete počinje razvijati vještine pomoću kojih je sposobno komunicirajući učiti od drugih ljudi (Homer i Tamis Le-Monda, 2005). Ono razumije da odrasla osoba ima određenu komunikacijsku namjeru i tada usvaja značenja jezičnih iskaza u skladu s govornikovim namjerama i situacijom. Dakle, združena pažnja je početna točka u komunikaciji s vanjskim svijetom. Da bi se moglo o nečemu komunicirati, tj. biti u trijadičkoj komunikaciji, vještine združene pažnje moraju biti barem u začetku. Dijete mora gestom ili kontaktom očima koordinirati vlastitu pažnju s pažnjom druge osobe kako bi se podijelilo iskustvo u odnosu na neki objekt ili događaj o kojem se komunicira.

 

Djeca s atipičnim komunikacijskim razvojem ne razumiju da se komunikacijom utječe na druge i tako smanjeno primaju poruke od okoline, a posljedica je propuštanje brojnih prilika za učenje komunikacije i jezika (Ljubešić, 2005).Teškoće razvijanja združene pažnje očituju se u teškoćama koordiniranja pažnje između ljudi i predmeta. Dijete ne obraća pažnju na sugovornika, ne premješta pogled između ljudi i predmeta, ne dijeli emocionalna stanja s drugom osobom, ne slijedi pogled i pokazivanje druge osobe, ne privlači pažnju druge osobe na predmete ili događaje u svrhu dijeljenja iskustva. Ograničenja u združenoj pažnji vidljiva su u nedostatku igre, emocionalnoj odgovorljivosti i u interakcijama s vršnjacima.

Združena pažnja je uz socijalnu odgovorljivost, imitaciju i simboličku igru jedna od pretpostavki za uredan razvoj intencijske predjezične i jezične komunikacije. Budući da se kod djece u autističnom spektru ne razvija u očekivano vrijeme, oštećene su neverbalna i verbalna komunikacija, igra i socijalizacija.Njihov oskudniji i zakašnjeli razvoj nepovoljno utječe na razvoj djetetove komunikacije i usvajanje jezika, stoga manjak u području vještina združene pažnje možemo smatrati jednim od bitnih razvojnih uzroka za atipični razvoj verbalne komunikacije u autizmu (Carpenter i Tomasello, 2000).

Zastoj u komunikacijskom razvoju najčešći je neprepoznati uzrok odgođene pojave jezika, kao i atipičnog jezičnog razvoja (Ivšac Pavliša, 2010).Budući da je združena pažnja preduvjet za razvoj socijalnih interakcija odnosno učenje jezika, razvoj ove vještine treba biti jedan od prvih terapijskih ciljeva u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra.

http://prosano.hr/