Trudnoća.hr > Vrtić > Razvoj djeteta > Uredan komunikacijski razvoj

Uredan komunikacijski razvoj

Izvor fotografije: Press

Autor: Ana Bilić, mag.logoped / Zrinka Vrljić, mag.logoped

Rano prepoznavanje netipičnosti u komunikaciji od velike je važnosti budući da pretpostavlja pravovremeno uključivanje djeteta u terapiju i pružanje psihološke potpore obitelji, a time i bolji dugoročni ishod (Matson i sur., 2008).

Kako bismo razumjeli i prepoznali razlike u socijalnoj komunikaciji djece, moramo dobro poznavati uredan komunikacijski razvoj.

Dijete vrlo rano gleda u roditelje, odgovara na njihove emocionalne reakcije i imitira njihovu facijalnu ekspresiju. Već nekoliko mjeseci nakon rođenja usmjerava pažnju na osobu ili na neki objekt, ali još ne može premještati pažnju s jednog na drugo. Ovo se odnosi na dijadičku interakciju s roditeljima, kada je dijete u izravnoj razmjeni s komunikacijskim partnerom s kojim razmjenjuje osjećaje, a koja postavlja temelje za socijalnu komunikaciju s drugima.Overane interakcije uče dijete da kasnije može predviđati što će se dogoditi.

Nastavite čitati članak niže...

U drugoj polovici prve godine dijadičke interakcije između djeteta i roditelja se usavršavaju. Oko 9. mjeseca dijete se smijedrugima kako bi s njima započelo interakciju i ustraje u svojim pokušajima ako roditelj odmah u početku ne odgovori. Ovo pokazuje da je motivirano uspostaviti socijalnu komunikaciju s drugima. U ovo vrijeme pokazuje sposobnost sudjelovanja u trijadičkim interakcijama. Kod trijadičke komunikacije, komunikacijski partneri uključuju i ono o čemu komuniciraju. Da bi se takva komunikacija ostvarila, tj. da bi se moglo o nečemu komunicirati, komunikacijski partneri trebaju imati razvijene vještine združene pažnje. To znači da se gestom i mimikom ili kontaktom očima koordinira vlastita pažnja s pažnjom druge osobe kako bi se podijelilo iskustvo s obzirom na neki predmet ili događaj o kojem se komunicira (Ljubešić, 2005). Dijete usmjerava pažnju s osobe na objekt ili događaj, a zatim opet na osobu. Ova sposobnost usmjeravanja pažnje ključna je za razvoj združene pažnje.  Združena pažnja važna je prekretnica u razvoju rane socijalne komunikacije. Događa se kada netko pridobije pažnju druge osobe i usmjerava ju na objekt ili događaj. Ovo čini u svrhu dijeljenja iskustva, dakle to ima socijalnu funkciju i obje osobe znaju da ona druga dijeli iskustvo s njima odnosno „znaju da su zajedno“ (Carpenter, Liebal, 2011).  Do 12. mjeseca uredan komunikacijski razvoj podrazumijeva da dijete može dijeliti pažnju s drugima i upravljati ponašanjem druge osobe kako bi dobilo nešto što ga zanima (usmjerava pažnju odrasle osobe kako bi ostvarilo neki svoj cilj, kada nešto treba-imperativna funkcija). Također,ono usmjerava pažnju drugih u svrhu dijeljenja interesa (želi da odrasla osoba obrati pažnju na nešto u okolini, želi joj pokazati nešto s ciljem razmjene iskustva, a ne samo kako bi nešto dobilo-deklarativna funkcija). Kod djece urednoga razvoja između 9. i 18. mjeseca života javlja se spoznaja da se može utjecati na pažnju druge osobe.

„Združena pažnja je interakcija između djeteta, odrasle osobe i predmeta (ili aktivnosti), a uključuje dijeljenje, slijeđenje i usmjeravanje pozornosti pogledom ili gestom. Djeca tipičnoga razvoja započinju inicirati združenu pažnju i prije no što izgovore prvu riječ. Ova vještina omogućava uočavanje i razumijevanje misli i uvjerenja drugih osoba. Združena pažnja je ključna za socijalni, kognitivni i jezični razvoj. Ona je temelj učenja, imitacije i komunikacije.“ (Rade, 2015).

Postoje prekretnice u razvoju koje sva djeca urednog razvoja pokazuju oko 8.-10. mjeseca (Beuker i sur., 2013):

  • Dijeljenje pažnje (8.-10. mj.) U ovoj fazi dijete premješta pogled s objekta/događaja na odraslu osobu, ali nema namjeru upravljati ponašanjem odrasle osobe što se tiče tog objekta/događaja.
  • Usmjeravanje pažnje za socijalno dijeljenje i zahtjevanje bez pogleda u odraslu osobu (8.-10.mj.) Dijete pokazuje ili gleda u objekt/događaj s očekivanjem da će odrasla osobapogledati u to ili dati to djetetu, ali ono još ne gleda u odraslu osobu.
  • Slijeđenje pažnje (8.-15.mj.) Ovo je faza u kojoj dijete gleda tamo gdje odrasla osoba gleda ili pokazuje.
  • Usmjeravanje pažnje u svrhu socijalnog dijeljenja i zahtijevanja tj. gledanje u objekt i u osobu (8.-20.mj.) Dijete pokazuje i gleda u objekt/događaj s očekivanjem da će odrasla osoba to vidjeti i dati mu to, ali ono sada gleda u odraslu osobu pa u objekt/događaj, onda opet u odraslu osobu, itd.

 

Združena pažnja je važan korak koji otvara vrata učenju komunikacije i jezika. Beuker i sur. (2013) smatraju da združena pažnja omogućava djetetu i roditeljima spajanje riječi s onim na što se odnose i na taj način zapravo prethodi jezičnom razvoju. Možemo reći da je združena pažnja jedna od središnjih točaka u razdoblju usvajanja jezika (Ljubešić i Cepanec, 2012).

www.prosano.hr