Trudnoća.hr > Vrtić > Razvoj djeteta > Logopedi savjetuju: Kako poticati predvještine pisanja?

Logopedi savjetuju: Kako poticati predvještine pisanja?

Izvor fotografije: Shutterstock

Grafomotorika je važna za razvoj dodatnih sinapsi u mozgu, a samim time i za razvoj djetetovih potencijala. Pisanje je veoma zahtjevan proces koji podrazumijeva razvijenu motoriku šake, koordinaciju pokreta i koordinaciju oko-ruka (Rajović, 2009).

Kada je riječ o motoričkim vještinama, treba razlikovati grubu i finu motoriku. Gruba motorika odnosi se na sposobnost izvođenja pokreta ruku, nogu ili tijela s određenom kontrolom, a čiji razvoj potiču razne vrste igara (igre loptom, skakanje, plesanje, trčanje, itd.). Fina motorika uključuje sposobnost preciznih sitnih pokreta rukom uz zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka.

Nastavite čitati članak niže...

Za uspješno svladavanje procesa pisanja u školi, prethodno je potrebno razviti:snagu ruku i prstiju, za što se korisnim pokazalo korištenje različitih hvataljki, kvačica, plastelina i sl.,pravilan hvat olovke, te vizualnu diskriminaciju, koja je temelj za čitanje i pisanje. Djeca trebaju biti sposobna razlikovati vizualno slična slova, kako bi shvatili da te male razlike utječu na značenje pročitanoga.

Uvriježena je filozofija da mala djeca sve potrebne vještine za pisanje razvijaju kroz igru.Međutim, istraživanja su pokazala kako to nije dovoljno, te su djeci, uz igru, potrebne i eksplicitne instrukcije za vještine kao što su npr. pranje zubi, držanje škara i rezanje, pravilno držanje olovke i pisanje slova.

Razlikovanje različitih predmeta pomaže djeci u uočavanju detalja, što će kasnije biti od koristi kod čitanja i pisanja. Zatim, potrebno je razviti koordinaciju oka i ruke, gdje se oko i ruka usklađuju kako bi izvršili zadatak, pri čemu pomaže npr. hvatanje lopte, te bilateralnu integraciju, odnosno korištenje obje ruke, gdje je jedna ruka vodi, a druga pomaže, u čijem razvijanju može pomoći npr. otvaranje staklenke, šiljenje olovke, korištenje gumice za brisanje, rezanje papira, zatvaranje i otvaranje zatvarača, stavljanje spajalice na papir, trganje papira, i sl.

Za kasnije je pisanje od velike važnosti i snaga gornjeg dijela tijela i posturalna kontrola, pri čemu djetetovo tijelo i vrat moraju biti stabilni kako bi poduprli druge udove i spriječili zamor. Također, djeca trebaju biti u stanju manipulirati predmetima, odnosno učinkovito koristiti svoju četkicu za zube, četku za kosu, bojice, žlicu i vilicu, itd. Poticanje samostalnosti će dati djeci puno više prakse u korištenju vlastite ruke s rastućom učinkovitosti.

Kako poticati predvještine pisanja2
Također, važna je dominacija ruke, za koju do pete godine 90 posto djece pokazuje sklonost uporabom jedne ruke u većini aktivnosti koje se vrše rukama. Roditelji bi trebali djetetu pružiti mnogo prilika za crtanje i bojanje, ali ga pustiti da samo odluči hoće li olovku držati u lijevoj ili desnoj ruci, uz korištenje samo palca, kažiprsta, te srednjeg prsta za manipulaciju predmetima, u čemu može pomoći npr. sortiranje sitnih predmeta po boji i veličini.

Za buduće pisanje, važno je da se dijete koordinira prostorno i vremenski, odnosno, razumije riječi koje se često koriste kada se od djeteta traži da nešto napiše, kao npr.: na vrhu, na dnu, gore, dolje, ispod, iznad, pored, oko, itd.

Uz navedene primjere, razvoj grafomotorike u ranoj dobi poboljšavaju svakodnevne aktivnosti kao što su: hvatanje i ispuštanje igračaka, držanje žlice i samostalno hranjenje, svlačenje i oblačenje odjeće i obuće, crtanje, bojanje, rezanje i lijepljenje, te igra (ubacivanje kockica u kutiju, listanje slikovnica, navijanje igračaka, itd.). Te aktivnosti trebale bi biti dio svakodnevne igre malog djeteta kako bi se razvile navedene sposobnosti potrebne za kasnije pisanje.

Uvriježena je filozofija da mala djeca sve potrebne vještine za pisanje razvijaju kroz igru.Međutim, istraživanja su pokazala kako to nije dovoljno, te su djeci, uz igru, potrebne i eksplicitne instrukcije za vještine kao što su npr. pranje zubi, držanje škara i rezanje, pravilno držanje olovke i pisanje slova.

Kako bi dijete uspješno svladalo pisanje mora proći kompletan motorički razvoj koji započinje razvojem grube motorike, odnosno sjedenjem, puzanjem, hodanjem, penjanjem, trčanjem, itd., a zatim se nastavlja razvojem fine motorike koja se odnosi na fine pokrete ruku i šaka (hvatanje cijelom šakom, a zatim kažiprstom i palcem). Preduvjet za uspjeh u grafomotornim aktivnostima je razvijena fina motorika ruku.

Za buduće pisanje, važno je da se dijete koordinira prostorno i vremenski, odnosno, razumije riječi koje se često koriste kada se od djeteta traži da nešto napiše, kao npr.: na vrhu, na dnu, gore, dolje, ispod, iznad, pored, oko, itd.

Dijete pokazuje interes za olovku već u dobi od godine dana i tada ju grabi cijelom šakom te šara po podlozi. U dobi od 18 mjeseci šara potezima naprijed-natrag po papiru, dok s 2 godine hvat olovke sazrijeva pa ono olovku drži prstima, ali još uvijek nepravilno, te šara radeći horizontalne, vertikalne i kružne linije. S 3 godine precrtava krug, a olovku drži s tri prsta i prilikom pisanja pomiče cijelu šaku. S 3 i pol do 4 godine precrtava plus. Između 4. i 5. godine precrtava dijagonalne linije, kvadrat, te neka slova i brojeve. Tada i hvat olovke postaje pravilan pa se olovka drži vrhovima prstiju (kažiprsta, palca i srednjaka), a prilikom pisanja pomiču se samo prsti. Između 5. i 6. godine precrtava trokut, a kasnije i romb, piše većinu velikih tiskanih slova, kao i vlastito ime.

Roditelji bi trebali obratiti pažnju na ispravan hvat olovke odmah u početku djetetovog hvatanja jer je mnogo lakše poučiti ga ispravnom hvatu nego ispravljati pogrešno naučeni hvat. Pravilan hvat olovke omogućava maksimalnu kontrolu i fleksibilnost prilikom pisanja. Ako ste uočili odstupanja u razvoju grafomotorike kod djeteta, potražite stručnu pomoć i olakšajte vašem mališanu polazak u školu.

http://prosano.hr/

pro sano-logo-01