Trudnoća.hr > Vrtić

  Vještine združene pažnje

  Djetetova prva riječ sa značenjem uglavnom se javlja u dobi od 12 mjeseci. Prije nego što počne govoriti, ono mora usvojiti niz znanja i vještina...

  Zašto je važno posjetiti logopeda i prije druge godine ako dijete ne govori?

  Logoped je stručnjak koji se bavi procjenom jezično-govornog, ali i komunikacijskog razvoja. Logoped, dakle, prije same pojave govora, procjenjuje...

  Prednosti plesa za djecu

  Programi plesa za djecu provode se već od 2,5 godine. Potrebne su metode improvizacije i dramatizacije, te se kroz kratke glazbene sekvence...

  Prilagodba djeteta na vrtić

  Kako bi sama adaptacija bila što lakša poželjno je na vrijeme krenuti sa privikavanjem djeteta na činjenicu da više neće cijele dane provoditi...

  Žitarice u prehrani djece

  Ljudi konzumiraju žitarice i proizvode žitarica već barem 10 000 godina, a njihova se zastupljenost u prehrani mijenjala tijekom proteklih...