Trudnoća.hr > Trudnoća > Porod > Porod kod kuće

Porod kod kuće

Porod kod kuće u Hrvatskoj

Dok je u svijetu porod kod kuće nešto što se u velikoj mjeri vraća u praksu, u Hrvatskoj još uvijek po tom pitanju vlada potpuna konzervativnost i veći dio liječnika ukazuje na to da je rađanje kod kuće veoma opasno jer je nemoguće reagirati dovoljno brzo ukoliko dođe do bilo kakvih komplikacija. Zakon nije jasno definirao mogućnost i posljedice rađanja kod kuće i kod nas nije regulirano mogu li i u kojoj mjeri zdravstveni djelatnici asistirati pri porodu, pa se u većini slučajeva žene koje žele roditi kod kuće obraćaju primaljama iz zemalja koje imaju posebne licence izdane u svrhu asistencije pri kućnim porodima. Mnogi vjeruju kako će se ovi problemi rješiti ulaskom Hrvatske u EU jer ćemo biti prisiljeni uskladiti zakone sa zakonima u ostatku Europe. Potpora kvalitetno educiranih primalja dovoljna je kako bi se i u Hrvatskoj mogli nesmetano odvijati porodi kod kuće.

Porod kod kuće je siguran ukoliko je vaša trudnoća bila bez ikakvih komplikacija, kao i prethodne trudnoće i ako uz sebe imate kvalitetnu i stručnu liječničku skrb.

Liječnici strahuju od samostalno izvedenih poroda kod kuće jer su se kroz praksu uvjerili kako može doći do komplikacija i kada je trudnoća bila sasvim uredna i nije postojala nikakva sumnja da nešto sa djetetom ili majkom nije u redu. Pitanje je tko bi u situaciji samostalnog poroda kod kuće odgovarao ukoliko nešto pođe po zlu. Kako kod nas ne postoje primalje educirane u svrhu pomoći pri porodima kod kuće, pri porodima bi morali prisustvovati ginekolozi. Kako bi liječnički tim smanjio rizik poroda kod kuće, potrebni su mnogobrojni aparati pri porodu koji se inače koriste u rodilištima, kao što su CTG, lijekovi i mobilni ultrazvuk. Problem u ovom slučaju bi bio izuzetno visoka cijena poroda od kuće. Iako ima majki koje su bile uporne u naumu da rode upravo u svome domu, nerijetki su slučajevi u kojima je aktivirana bila policija i socijalna skrb u tim slučajevima. Majkama se prijeti kako će biti razdvojene od svoje novorođene djece te svakako nije preporučljivo planirati porod kod kuće dok zakon jasno ne regulira to područje.

Kako funkcionira porod kod kuće u svijetu?

U svijetu,gdje je zakonom jasno regulirano da je uz stručnu pomoć porod u vlastitom domu moguć, neki od preduvjeta da se trudnici to dozvoli su sljedeći:

  • Majka mora biti zdrava, nesmije imati problema sa tlakom, dijabetesom, preeklampsijom
  • Uvjet da se trudnici dozvoli porod kod kuće je da nije nije rađala prije carskim rezom
  • Dijete nesmije biti okrenuto na zadak

Koliko je porod kod kuće siguran?

Porod kod kuće je siguran ukoliko je vaša trudnoća bila bez ikakvih komplikacija, kao i prethodne trudnoće i ako uz sebe imate kvalitetnu i stručnu liječničku skrb. Trebalo bi imati na umu da nije dovoljno da je uz vas vaš ginekolog i stručna primalja, jer ukoliko nešto pođe po zlu, ključno će biti upravo to koliko brzo ćete stići u bolnicu. Ukoliko doista rodite kod kuće i porod prođe u savršenom redu, imajte na umu da će vam tijekom prvih dana nakon poroda biti potrebna pomoć u kući 24 sata dnevno, tako da je poželjno da pričate sa partnerom ili rodbinom i prijateljima kako bi dogovorili tko će vam pomagati tih dana dok se ne oporavite od poroda.