Trudnoća.hr > Škola > Zdravlje školarca

Zdravlje školarca

Članci iz kategorije (22)

Zdravlje školarca

Začepljenost nosa u djece

Potrebno je naglasiti da je začepljenost nosa kod djece česta pojava, iako najčešće uzrokovana prehladama virusne prirode

Zdravlje školarca

Procjena i terapija mucanja

Od velike je važnosti utvrditi rizične faktore za razvoj kroničnog mucanja.

Zdravlje školarca

Logopedska terapija: Kako se roditelji mogu uključiti i pomoći?

Istraživanja su pokazala kako djeca s komunikacijskim teškoćama najveći napredak pokazuju kada su uključena u intenzivnu ranu intervenciju koja...

Zdravlje školarca

Dijete s poremećajem pažnje

Hiperaktivnost, impulzivnost i teškoće s održavanjem pažnje utječu na sposobnost učenja, pa ova djeca često imaju teškoće čitanja i...

Zdravlje školarca

Vizualno motorička integracija

Vizualno-motorička koordinacija je temeljna vještina potrebna za točno i kvalitetno izvršenje grafomotorike tijekom djetinjstva.

Zdravlje školarca

Dječja govorna apraksija

DGA čini djetetov govor slabo razumljivim, te može ozbiljno utjecati na njegovu društvenost i napredak u školi.

Stranica 1 od 41234