Trudnoća.hr > Škola > Razvoj školarca > Logopedi savjetuju: Kako dijete pripremiti za polazak u školu?

Logopedi savjetuju: Kako dijete pripremiti za polazak u školu?

Polazak djeteta u školu važna je životna prekretnica za dijete i roditelje. Suočeni su s brojnim pitanjima o tome što se točno očekuje od djeteta pri polasku u školu. Od djeteta se nikako ne očekuje da zna čitati i pisati, ali svakako mora razviti vještine koje utječu na te procese. Dakle, trebalo bi prepoznavati odnosno imenovati većinu velikih i malih tiskanih slova. Također, trebalo bi znati kraće pjesmice, prepoznavati rimu, vršiti slogovno stapanje, proizvoditi rimu, vršiti slogovnu raščlambu, prepoznavati kojim slovom počinje i završava određena riječ, te sastavljati riječi od glasova i rastavljati riječi na glasove.

Što bi dijete trebalo znati do polaska u školu?

Dijete bi trebalo uspješno ponavljati duže i složenije rečenice, te manipulirati zapamćenim podacima.

Prije polaska u školu, točnije do 5,5 godina, dijete bi trebalo pravilno izgovarati sve glasove i slušno razlikovati iste. Ako dijete slušno ne razlikuje određene glasove, te teškoće ne nestaju s polaskom u školu nego se prenose na čitanje i pisanje i uzrokuju dodatne poteškoće.

Dijete ne mora znati pisati sva slova, ali mora imati razvijene određene grafomotoričke sposobnosti, okulomotornu koordinaciju i vizualnu percepciju. Uz pravilan hvat olovke, važno je da dijete može precrtati određene likove (krug, kvadrat, trokut i romb) po modelu te da je svjesno smjera pisanja (s lijeva na desno i odozgo prema dolje).

Od djeteta se nikako ne očekuje da zna čitati i pisati, ali svakako mora razviti vještine koje utječu na te procese. Dakle, trebalo bi prepoznavati odnosno imenovati većinu velikih i malih tiskanih slova.

Dijete bi u ovoj dobi trebalo brojati do 20 i povezivati broj s količinom do 13. Isto tako, pomoću konkretnih materijala (npr. kockice, bojice i sl.) trebalo bi rješavati zadatke zbrajanja i oduzimanja do 10, a „u glavi“ i određivati koliko je to za 1 više i za 1 manje. Slaganje i usporedba predmeta po veličini, povezivanje predmeta u skupove po bitnoj osobini i definiranje određenih pojmova prema višem rodnom pojmu još su neke vještine koje bi dijete moralo razviti prije polaska u prvi razred.

Dijete bi se trebalo orijentirati prostorno i vremenski tako da: razlikuje lijevu i desnu stranu na svom tijelu, drugim osobama i u prostoru, istovremeno uočava smjerove i odnose u prostoru, imenuje sve dane u tjednu i zna njihov pravilan slijed, pravilno rabi izraze poput jučer, danas i sutra, te je potpuno usvojilo nazive godišnjih doba.

U ovoj dobi dijete na temelju sličica može ispričati jednostavnu priču koja ima logičan slijed, izražavajući se složenim rečenicama uredne gramatičke strukture. Također, pravilnim slijedom prepričava i određene događaje.

Budući da će se od djeteta u školi očekivati motivacija za izvršavanje zadataka odnosno sudjelovanje u nastavi nekoliko sati dnevno, važno je da se može koncentrirati i zadržati pažnju na određenom zadatku 15 do 20 minuta.

Kako dijete pripremiti za polazak u školu

Korisne vježbe za predškolce:

Prepoznavanje rime: Neka dijete sluša parove riječi koje ćete mu reći i prepozna one koje se rimuju, odnosno zvuče „kao pjesmica“. Npr. Zvuči li „kao pjesmica“ nos-kos ili nos-ormar?

Slogovno stapanje: Izgovarajte djetetu riječi u slogovima, od jednostavnijih prema složenijima, a ono neka prepozna riječ koju ste rekli. Npr. Ku-ća, ja-bu-ka, čo-ko-la-da,…?

Proizvodnja rime: Recite djetetu da sluša pjesmicu, te doda riječi koje nedostaju. Npr. U šumi raste gljiva, a na stablu ljubičasta…

Slogovna raščlamba: Recite djetetu riječ koju ono treba rastaviti na slogove uz pljeskanje. Pljeskati je potrebno onoliko puta koliko je slogova u riječi. Prvo mu ponudite dvosložne (mama), a potom trosložne (jabuka) i jednosložne (miš).

Prepoznavanje početnog, a zatim i završnog glasa u riječima: Izgovorite djetetu riječ na koju ono treba nadovezati sljedeću koja počinje glasom kojim prethodna riječ završava. Npr. Kuća-avion-nos-sir-riba,…

Glasovna sinteza: Izgovarajte djetetu riječi glas po glas s kratkim stankama, a ono neka prepozna koju ste riječ rekli. Krenite od kraćih riječi prema dužima. Npr. o-k-o, n-o-g-a, p-a-t-k-a, j-a-g-o-d-a,…

Glasovna analiza: Zadajte djetetu riječi koje ono treba rastaviti na glasove. Također, krenite od kraćih prema dužim riječima.

Slušno razlikovanje glasova: Tražite od djeteta neka pljesne kada čuje određeni glas u riječima koje ćete izgovarati. Npr. Pljesni kada čuješ glas R! Rak, lopta, more, olovka, sir, bal, raketa…

Vježbe radnog pamćenja: Recite djetetu neka ponovi za Vama rečenicu. Kada ju uspješno ponovi, neka Vam kaže koje su zadnje dvije riječi u toj rečenici.

Praćenjem usvajanja navedenih vještina moguće je prepoznati postoje li određene teškoće i na vrijeme uključiti dijete u logopedsku terapiju. Tako možemo prevenirati posljedične teškoće, kao što su teškoće čitanja i pisanja, disleksija, disgrafija, diskalkulija i učiniti polazak u školu sretnim i uspješnim iskustvom za dijete.

Napisale :

Ana Bilić, mag. logoped
Zrinka Vrljić, mag.logoped

http://prosano.hr/

pro sano-logo-01