Trudnoća.hr > Impressum

Impressum

Glavna urednica:
Maja Rašić-Tadić
info@trudnoca.hr

Marketing:
Petra Kovačec
tel: + 385 (0)1 7898 980
e-mail: marketing@trudnoca.hr

Izdavač:

TRINUM MEDIA d.o.o.
Hinka Wuertha 14
10000 Zagreb

Upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod posl.br. Tt-15/31335-4 od 9. studenog 2015. godine.

Iznos temeljnog kapitala: 21.000,00 Kn, uplaćeno u cijelosti u novcu.

Članovi uprave društva:
Dubravko Rašić, Nenad Merćep i Krešimir Kraljević – direktori, zastupaju društvo pojedinačno i samostalno

OIB 78582000303
MBS 080997817
IBAN HR9523600001102509293 – račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg Bana Jelačića 10

Izrada portala:
Kudos studio d.o.o. & BadaBing
Park Kate Šoljić 1,
10000 Zagreb, Croatia
tel: + 385 (0)1 7789 810
e-mail: info@kudos.hr